Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Matutdeling må følge HMS reglementet som alle andre organisasjoner. Vi skiller mellom åpen informasjon for alle som du finner her - og våre konkrete avgjørelser og handlinger knyttet til drift og økonomi på passordbeskyttet område.

Passordbeskyttet er på https://hms.matutdeling.no/ 

Alle frivillige har her tilgang med passord på  

  • internkontrollsystemet
  • handlingsplan
  • risikoanalyser

i tillegg kan alle - også brukere legge inn logger og avviksmeldinger som tas opp på møter knyttet til HMS.

Internkontroll innebærer at virksomheten skal: Dokumentasjon
1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten se https://hms.matutdeling.no/
2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer

 Se rutiner på denne siden samt https://hms.matutdeling.no/

Rutiner skal finnes på oppslag i lokalet samt digitalt her.

3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes Møter for alle frivillige minst en gang pr år, i tillegg et aktivt styre - se https://hms.matutdeling.no/
4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet Link mål her
5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt må dokumenteres skriftlig - se https://hms.matutdeling.no/
6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene må dokumenteres skriftlig se https://hms.matutdeling.no/
7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen må dokumenteres skriftlig - se her for rutiner - samt noe på https://hms.matutdeling.no/
8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt må dokumenteres skriftlig - se logg samt system på https://hms.matutdeling.no/

 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

© 2024 Vær så god Matutdeling