Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Her vil du som bruker kunne finne oppdatert informasjon om matutdeling

Alle som skal hente mat må sende SMS til 41109097 senest klokken 20:00 dagen før utdeling (Mandag og onsdag). . Henting foregår tirsdag og torsdag kl. 17:30 - vi stenger 18:30, det vil ikke lenger være mulig å få satt ut mat for henting senere pga fugler og dyr

HUSK : siste utdeling av mat før julen 2021 skjer tirsdag 21.des

Vi har en nødutdeling 28.des helt spesielt for de som er i krise.

September 2020

  • Fra September 2020 vil du i utgangspunktet ikke få mat mer enn i 3 mnd gjennom en krise.  Husk at de første 3 månedene stiller vi hverken krav eller spørsmål, men vi gir tilbud om en frivillig oppstartssamtale etter 2 uker i samarbeid med Ankerplassen. 
  • Dersom krisen ikke er over etter 3.mnd , og du vil trenge videre hjelp til mat, vil vi be deg om å bli med på dugnad for å hjelpe med oppgaver for mat og klesutdeling slik at vi kan hjelpe flere. Ettersom dette er en frivillig organisasjon trenger vi alltid hender som kan bidra på ulike måter.   Vi jobber med å utvikle gode prosjekter hvor du kan få bidra. Idag har vi sykkelreperasjon, bli ny prosjekt, kjøkken og vaffel prosjekt, rydde/sortere klær prosjekt,  samt noen prosjekter i samarbeid med frillighetssentralen - et som går på å hjelpe til med dugnad på Eidsivagting plassen som ligger 100 meter nedenfor MagoB  https://eidsivatinget.no/  Du må hjelpe til 2 timer for å få mat påfølgende uke. Hvis du ikke har helse til å gjøre noe kan du også velge å bare komme på onsdager kl 11 på MagoB for å drikke kaffe, ta en prat og kanskje finne klær du trenger fra Klesutdeling
  • Dersom du ikke er åpen for dugnad eller samtaler etter 3 mnd vil mathjelp opphøre.  

Juni 2020

  • CORONA: Vi viser til anbefalinger fra folkehelseinstituttet (www.fhi.no) og dersom du er syk skal du ikke møte for å hente mat. Ta kontakt ved evt spm. Det er ikke tilatt med brukere i lokalet og derfor skal du vente ute, og husk minimum 1 meter til andre i kø.
  • Nina Bratli vil ha ansvaret for å fordele oppgaver fra 1.august og det vil også være hun som tar imot alle ønsker som sendes inn på telefon. Oversikt over oppgaver du kan hjelpe oss med finner du på en egen liste. 
  • Gustav og Ragnhild vil jobbe på www.klesutdeling.no tirsdag og onsdag ( på dagtid) , og vil ha ansvar for 4 store prosjekter knyttet til sykkelreperasjon, salg av brukte gjenstander, salg av klær over internett og bli ny studio. Ønsker du å hjelpe til her må du snakke med Gustav og Ragnhild og du må da møte opp på dagtid til fast tid hver uke.
  • Vi vet noen har sykdom og vanskeligheter og dårlig tid i perioder. Derfor er det mulig å hjelpe til mer i en uke hvor du er i form. Hvis du hjelper til i 4 timer så har du da dekket opp for de neste 2 ukene. Du må alltid hjelpe til FØR du kan få mat.

Engelsk

From September we will start conversations with users. This is to identify further needs for food aid. If your crisis is not over and you will need further food assistance, we will ask you to help with food and clothing assignments. Since this is a voluntary organization, we always need hands that can contribute in different ways. 

If you do noe want a meeting / telephone call or survey and contribution, food assistance will cease. This is because as of today we have almost 300 users each week and the time allotted is max 3 months. We make exceptions for extension in cases where you are willing to contribute further. Remember that for the first 3 months we ask no questions or questions.

Tjekkisk / slovensk:

Od septembra za?neme rozhovory s pou?ívate?mi. Cie?om je zisti? ?alšie potreby potravinovej pomoci. Ak kríza neskon?í a budete potrebova? ?alšiu potravinovú pomoc, po?iadame vás, aby ste sa k nám ?oskoro pripojili, aby ste pomohli s pridelením jedla a oble?enia. Ke??e ide o dobrovo?nú organizáciu, v?dy potrebujeme ruky, ktoré mô?u prispie? rôznymi spôsobmi. Ak by ste radšej viedli rozhovory s alebo  Ak nie ste otvorení stretnutiu / telefónnemu hovoru alebo prieskumu a prispievaniu, potravinová pomoc prestane. Je to tak preto, ?e k dnešnému d?u máme takmer 300 pou?ívate?ov ka?dý tý?de? a pridelený ?as je maximálne 3 mesiace. Výnimky z rozšírenia robíme v prípadoch, ke? ste ochotní ?alej prispieva?. Pamätajte, ?e po?as prvých 3 mesiacov nepýtame ?iadne otázky.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

© 2022 Matutdeling

Logg inn