Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Her vil du som bruker kunne finne oppdatert informasjon om matutdeling

Alle som skal hente mat må sende SMS til 41109097 senest klokken 20:00 dagen før utdeling (Mandag og onsdag). . Henting foregår tirsdag og torsdag kl. 17:30 - vi stenger 18:30, det vil ikke lenger være mulig å få satt ut mat for henting senere pga fugler og dyr

Begrenset hjelp til nyankomne

Vi har desverre bare mulig å hjelpe nyankomne ukrainere i 3 uker med mat. Vi må desverre også prioritere de som har kommet til Eidsvoll. Alle kan allikevel kjøpe klær på mago til 10 kr pr plagg på Hope4u MagoB på mandag til fredag mellom 16 og 18, og i helger mellom 12 og 16 se mer på www.hope4u.no

Unfortunately, we are only able to help newly arrived Ukrainians with food for 3 weeks. Unfortunately, we also have to prioritize those who have come to Eidsvoll. Everyone can still buy clothes at mago for NOK 10 per garment at Hope4u MagoB from Monday to Friday between 4 and 6 p.m., and on weekends between 12 and 4 p.m. see more at www.hope4u.no

На жаль, ми можемо допомогти новоприбулим українцям продуктами лише на 3 тижні. На жаль, нам також доводиться віддавати перевагу тим, хто приїхав до Ейдсволля. Кожен ще може купити одяг у mago за 10 норвезьких крон за один предмет одягу в Hope4u MagoB з понеділка по п’ятницю з 16:00 до 18:00, а у вихідні – з 12:00 до 16:00. Дивіться більше на сайті www.hope4u.no

Generelle regler

  • Du vil i utgangspunktet ikke få mat mer enn i 3 mnd gjennom en krise.  Husk at de første 3 månedene stiller vi hverken krav eller spørsmål, men vi gir tilbud om en frivillig oppstartssamtale etter 2 uker. 
  • Dersom krisen ikke er over etter 3.mnd , og du vil trenge videre hjelp til mat, vil vi be deg om å bli med på dugnad for å hjelpe med oppgaver for mat og klesutdeling slik at vi kan hjelpe flere. Ettersom dette er en frivillig organisasjon trenger vi alltid hender som kan bidra på ulike måter.   Vi jobber med å utvikle gode prosjekter hvor du kan få bidra. Idag har vi sykkelreperasjon, bli ny prosjekt, kjøkken og vaffel prosjekt, rydde/sortere klær prosjekt,  samt noen prosjekter i samarbeid med frillighetssentralen - et som går på å hjelpe til med dugnad på Eidsivagting plassen som ligger 100 meter nedenfor MagoB  https://eidsivatinget.no/  Du må hjelpe til 2 timer for å få mat påfølgende uke. Hvis du ikke har helse til å gjøre noe kan du også velge å bare komme på onsdager kl 11 på MagoB for å drikke kaffe, ta en prat og kanskje finne klær du trenger fra Klesutdeling
  • Dersom du ikke er åpen for dugnad eller samtaler etter 3 mnd vil mathjelp opphøre.  
  • . Vi vet noen har sykdom og vanskeligheter og dårlig tid i perioder. Derfor er det mulig å hjelpe til mer i en uke hvor du er i form. Hvis du hjelper til i 4 timer så har du da dekket opp for de neste 2 ukene. Du må alltid hjelpe til FØR du kan få mat.

Engelsk

We will start conversations with new users. This is to identify further needs for food aid. If your crisis is not over and you will need further food assistance, we will ask you to help with food and clothing assignments. Since this is a voluntary organization, we always need hands that can contribute in different ways. 

If you do noe want a meeting / telephone call or survey and contribution, food assistance will cease. This is because as of today we have almost 300 users each week and the time allotted is max 3 months. We make exceptions for extension in cases where you are willing to contribute further. Remember that for the first 3 months we ask no questions or questions.

Tjekkisk / slovensk:

 za?neme rozhovory s pou?ívate?mi. Cie?om je zisti? ?alšie potreby potravinovej pomoci. Ak kríza neskon?í a budete potrebova? ?alšiu potravinovú pomoc, po?iadame vás, aby ste sa k nám ?oskoro pripojili, aby ste pomohli s pridelením jedla a oble?enia. Ke??e ide o dobrovo?nú organizáciu, v?dy potrebujeme ruky, ktoré mô?u prispie? rôznymi spôsobmi. Ak by ste radšej viedli rozhovory s alebo  Ak nie ste otvorení stretnutiu / telefónnemu hovoru alebo prieskumu a prispievaniu, potravinová pomoc prestane. Je to tak preto, ?e k dnešnému d?u máme takmer 300 pou?ívate?ov ka?dý tý?de? a pridelený ?as je maximálne 3 mesiace. Výnimky z rozšírenia robíme v prípadoch, ke? ste ochotní ?alej prispieva?. Pamätajte, ?e po?as prvých 3 mesiacov nepýtame ?iadne otázky.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

© 2022 Matutdeling

Logg inn